Rvs-Cde  Raad van State
 
Wat doen de griffiers?

Onder verantwoordelijkheid van de hoofdgriffier zien de griffiers van de afdeling Wetgeving toe op het goede verloop van de procedure vanaf de ontvangst van nieuwe adviesaanvragen.

  • Zij zorgen ervoor dat de zaak wordt behandeld binnen de vereiste termijnen.
  • Zij houden een agenda van de zittingen bij en worden daarin bijgestaan door het personeel van de griffie.
  • Tijdens de zitting maken zij notities van de opmerkingen gemaakt door de kamerleden.
  • Na afloop van de zitting maken zij notulen op.
  • Zij geven de vereiste vorm aan het advies, laten er de gevraagde correcties in aanbrengen en herlezen het advies, rekening houdend met de aanbevelingen van de dienst Overeenstemming der Teksten.
  • Zij kunnen ook verzocht worden documentatie op te zoeken voor de magistraten.
  • Vervolgens bezorgen zij de tekst van het advies aan de griffie voor verzending naar de aanvrager en in voorkomend geval verzending naar de dienst Overeenstemming der Teksten, ter vertaling.
  • Tot slot laten zij het advies en de vertaling ervan toesturen aan de aanvrager van het advies.

De formatie en de voorwaarden voor de benoeming van griffiers worden geregeld door de volgende artikelen van de gecoördineerde wetten:

  • art. 69
  • art. 72


 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}