Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/07/2020 tot 06/07/2020BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 67090 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 67394 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)


CF Communauté française


 • 67576 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 67412 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 66481 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66845 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67086 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 67447 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67452 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67453 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67527 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67584 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67591 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 67610 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67616 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 67618 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67619 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 67621 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67622 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67627 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
 • 67628 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
 • 67630 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67631 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67635 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 67638 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Maatschappelijke integratie)
 • 67639 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 67641 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 67642 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67652 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67654 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67669 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 67381 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 67450 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Energie)
 • 67451 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Energie)
 • 67464 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 67473 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 67643 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67645 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67646 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)


RW Région wallonne


 • 67292 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67346 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67524 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ruimtelijke ordening)
 • 67536 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 67541 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Vorming e.a.)
 • 67597 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 67168 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Jeugdbeleid)
 • 67230 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67243 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 67328 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67374 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 67442 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 
© Raad van State, 2020 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}