Rvs-Cde  Raad van State
 

Auditoraatsverslag

Het beroep wordt eerst behandeld door de auditeur, die de feiten van de zaak en de argumenten van de partijen samenvat en onderzoekt, en zijn beoordeling neerschrijft in een uitgebreid en beredeneerd verslag, waarin als besluit een voorstel wordt geformuleerd over de oplossing van de zaak. Dit verslag wordt ter kennis gebracht van de partij die in het auditoraatsverslag in het ongelijk wordt gesteld.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}