Rvs-Cde  Raad van State
 

Memorie van antwoord

De verwerende partij beschikt over een termijn van dertig dagen om in een memorie te antwoorden op de in het verzoekschrift opgeworpen cassatiemiddelen.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}