Rvs-Cde  Raad van State
 

Memorie van wederantwoord - toelichtende memorie

De griffie brengt de memorie van antwoord ter kennis van de verzoekende partij. Die heeft dan dertig dagen de tijd om een memorie van wederantwoord in te dienen. In deze samenvattende memorie moeten alle argumenten van de verzoekende partij op een rij worden gezet. Als de verwerende partij geen memorie van antwoord zou hebben ingediend, zal aan de verzoekende partij toch gevraagd worden om een toelichtende memorie in te dienen, die net als een memorie van wederantwoord de argumenten van de verzoekende partij moet samenvatten. Als er geen tijdige memorie van wederantwoord of toelichtende memorie wordt ingediend, zal worden aangenomen dat de verzoekende partij geen belang meer heeft bij de zaak, en zal haar beroep worden verworpen.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}