Rvs-Cde  Raad van State
 

Verzoek tot voortzetting van de procedure

Als de auditeur besluit dat het beroep niet ontvankelijk is of dat het moet worden verworpen, brengt de griffie het verslag ter kennis van de verzoekende partij. Als deze niet binnen een termijn van dertig dagen vraagt de procedure voort te zetten, zal de Raad van State in een arrest vaststellen dat er afstand werd gedaan van het geding.

Als er wordt gevraagd om de procedure voort te zetten, of als de auditeur in zijn verslag besluit dat het beroep ontvankelijk en gegrond is, worden de partijen opgeroepen voor de openbare terechtzitting.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}