Rvs-Cde  Raad van State
 

Indienen van een vordering tot schorsing

Het instellen van een beroep tot nietigverklaring heeft geen schorsende werking, zodat de bestreden beslissing blijft gelden en kan worden uitgevoerd. Een verzoekende partij kan daarom vragen dat de beslissing voorlopig zou worden geschorst, in afwachting van de eventuele nietigverklaring. Dit kan ofwel onmiddellijk in het verzoekschrift tot nietigverklaring, ofwel in een later verzoekschrift voordat het auditoraatsverslag wordt neergelegd.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}