Rvs-Cde  Raad van State
 

Arrest

Na beraad beslist de Raad van State in een gemotiveerd arrest over de vordering tot schorsing. Deze arresten worden ter kennis van de partijen gebracht. Ze kunnen ook door iedereen worden geraadpleegd op deze website. Verzoekende partijen kunnen tot aan de sluiting van de debatten vragen dat hun naam zou worden weggelaten bij de publicatie op de website.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}