Rvs-Cde  Raad van State
 

Tussenkomst

Diegenen die belang hebben bij de oplossing van de zaak kunnen ook tussenkomen in de vordering tot schorsing. Hiervoor geldt dezelfde regeling als bij het beroep tot nietigverklaring, behalve dat het verzoekschrift moet worden ingediend binnen een termijn van vijftien dagen, en dat er geen bijkomende termijn wordt verleend om de opmerkingen te laten gelden.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}