Rvs-Cde  Raad van State
 

De Raad

De Raad is samengesteld uit vierenveertig voor het leven benoemde leden, zijnde een eerste voorzitter, een voorzitter, veertien kamervoorzitters en tweeënveertig staatsraden.

Artikel 70 van de gecoördineerde wetten beschrijft de benoemingsprocedure en somt de voorwaarden op.

De leden zetelen in de algemene vergadering van de Raad van State en in een van de kamers in de afdeling bestuursrechtspraak of in de afdeling wetgeving.

Elke kamer wordt bijgestaan door een of meer griffiers, die onder leiding staan van de hoofdgriffier.

Samenstelling van de Nederlandstalige kamers
Samenstelling van de Franstalige kamers

Samenstelling van de Nederlandstalige vakantiekamers
Samenstelling van de Franstalige vakantiekamers
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}