Rvs-Cde  Raad van State
 

De afdeling bestuursrechtspraak


De afdeling bestuursrechtspraak is ingedeeld in een tweetalige kamer, vijf Nederlandstalige en vijf Franstalige kamers.

De kamers houden zitting met drie leden. Zij houden evenwel zitting met één lid bij het onderzoek van:

  • de vorderingen tot schorsing en tot het opleggen van voorlopige maatregelen
  • de verkorte procedures die voorzien zijn in artikel 90, § 1, 2° van de gecoördineerde wetten
  • de toelaatbaarheid van cassatieberoepen

In bepaalde gevallen wordt een zaak naar de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak verwezen. Deze verwijzing gebeurt vooral om eenheid van de rechtspraak in de verschillende kamers te verzekeren.

Opdracht van de afdeling bestuursrechtspraak
Griffiers
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}