Rvs-Cde  Raad van State
 

Zittingen 16/09/2019
10:00

IX kamer

 • G/A 220000/IX-8900, JASPERS Patrick (MR VERBIST Stijn, advocaat) tegen Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (MME LAGHMICHE Yassine, advocaat)
 • G/A 220052/IX-8903, Mijnheer HASSAN Mezher Mohamed (MR KINYENTAMA Michael, advocaat) tegen de Vlaamse Gemeenschap (MME LOGIE Sofie, advocaat)
 • G/A 221258/IX-9003, Mijnheer WANTE Patrick (MR CRISPYN Peter, advocaat) tegen BPOST, NV van publiek recht (MR VAN OLMEN Chris, advocaat)
 • G/A 221692/IX-9027, Mevrouw NUYTINCK Marleen (MME VANDERSTEEGEN Lize, advocaat) tegen Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen (MR POPPE Anthony, advocaat)
 • G/A 221729/IX-9031, Mevrouw BRUGGEMAN Maria (MR DEVERS Patrick, advocaat) tegen Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie (MR POPPE Anthony, advocaat)
 • G/A 226482/IX-9428, V.Z.W. FEDERATIE VOOR FITNESS EN AEROBICS (MR DEDECKER Dimitri, advocaat) tegen Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport (MR ROOSENS Peter, advocaat)
 • G/A 227103/IX-9487, Mijnheer VANDRIESSCHE Julian (MR FIERS Jan, advocaat) tegen Universiteit Gent (MR D'HOEST Jacky, advocaat)
 • G/A 227146/IX-9490, Mijnheer VANHAELEN Alexander (MME VERBRAECKEN Monique, advocaat) tegen UNIVERSITEIT ANTWERPEN (MME MINNEN Hilde, advocaat)

10:30

XI kamer

 • G/A 229039/XI-22678, Mevrouw LAURY Océane (MR BRIOU Nelson, avocat) tegen Haute Ecole Francisco Ferrer

11:00

IX kamer

 • G/A 221686/IX-9026, V.Z.W. JEUGD EN POËZIE (MR LESAFFER Christiaan, advocaat) tegen Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën, Energie, Cultuur, Media en Jeugd (MME BEVERNAEGE Linde, advocaat)
 • G/A 221744/IX-9034, Mevrouw VAN DAELE Sigrid (MR DE MEUE Sebastiaan, advocaat) tegen Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid (MR POPPE Anthony, advocaat)
 • G/A 224628/IX-9250, XXX (MR DE SUTTER Tom, advocaat) tegen Universiteit Gent (MME LOGIE Sofie, advocaat)
 • G/A 228179/IX-9550, SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS DE HEIDE (MR VANGEEL Christophe, advocaat) tegen VLAAMSE GEMEENSCHAP (MR STOMMELS Marc, advocaat)
 • G/A 228339/IX-9573, Mijnheer DE BAERDEMAEKER Rik (MR VAN RENNE Dio, advocaat) tegen Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (MR DE SUTTER Tom, advocaat)

11:30

IX kamer

 • G/A 229052/IX-9609, Mevrouw ROSSEEL Hannah (MME DE LANGE Erlinde, advocaat) tegen de Vlaamse Gemeenschap (MME LOGIE Sofie, advocaat)

13:30

XI kamer

 • G/A 229061/XI-22683, Mijnheer HASSAN Hossein (MR COHEN Nicolas, avocat) tegen Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments

 
© Raad van State, 2019 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms