Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/01/2023 tot 31/01/2023BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 71907 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 71946 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71947 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 72220 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 72436 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72448 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 72617 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 72650 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Dierenwelzijn)


CF Communauté française


 • 71588 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71861 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72163 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72191 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 72193 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72224 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72263 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72300 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 72417 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Openbaarheid van bestuur)
 • 72461 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72465 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72530 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72673 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 72110 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 72111 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 71699 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Ondergeschikte besturen) [Deutsch]
 • 71745 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]
 • 71913 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Permanente opvoeding en culturele animatie) [Deutsch]
 • 72189 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]
 • 72261 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Economie - alles, behalve toerisme) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 69620 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - KMO en middenstand)
 • 69621 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - private sector)
 • 69628 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70008 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 70081 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70089 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70112 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70173 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70174 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70801 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Personen met een handicap)
 • 71480 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 71522 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 71668 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verkiezingen)
 • 71753 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71841 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71911 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71998 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 72004 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 72006 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 72062 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 72095 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72122 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 72135 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 72150 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vreemdelingen)
 • 72196 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Verkiezingen)
 • 72197 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Verkiezingen)
 • 72198 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van bijzondere wet - Verkiezingen)
 • 72213 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 72214 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 72244 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 72283 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Eervolle onderscheidingen)
 • 72319 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 72320 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Politie)
 • 72332 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72334 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 72338 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 72344 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 72359 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Gerechtelijk Wetboek (deel I: algemene beginselen))
 • 72361 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 72377 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 72384 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72390 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 72395 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 72415 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72435 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72447 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Ambtenarenzaken)
 • 72469 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 72482 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 72500 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72512 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72518 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Maatschappelijke integratie)
 • 72519 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 72520 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72555 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72627 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72648 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72652 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72717 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72724 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72731 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72769 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72877 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 72886 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 72531 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 72554 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 72693 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de leden(een lid) van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Sport e.a.)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 69654 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 71829 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van bijzondere wet - Staatshervorming)
 • 71892 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Pensioenen - private sector)
 • 72305 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Vreemdelingen)
 • 72386 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Pensioenen - private sector)
 • 72426 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Politie)
 • 72427 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 72446 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72449 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72527 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72528 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72697 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Rechten van de mens)


PHR Brusselse Hoofdstedelijke Parlement


 • 69726 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


RW Région wallonne


 • 71359 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71848 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72245 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 72352 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 72393 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72394 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ruimtelijke ordening)
 • 72607 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72613 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 71107 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 71134 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 • 71759 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71958 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 72149 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72169 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 72182 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72183 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72200 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 72286 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Justitiehuizen)
 • 72340 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72353 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 72413 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 72452 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72485 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 • 72547 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 72593 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72598 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 72721 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)


VP Vlaams Parlement


 • 72659 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke ordening)
 • 72708 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een ontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 
© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}