Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/03/2018 tot 17/03/2018BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 61980 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 62193 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 62356 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62389 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Openbare werken en vervoer)
 • 62455 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
 • 62731 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 62846 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 62888 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)


CF Communauté française


 • 62614 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Jeugdbeleid)
 • 62645 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62666 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62691 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 62827 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62857 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 63022 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 61460 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 62083 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Mindervaliden) [Deutsch]
 • 62149 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezinsbijslagen) [Deutsch]
 • 62407 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62534 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Ondergeschikte besturen) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 61670 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 62114 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 62323 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62328 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62357 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 62359 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 62386 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 62406 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Defensie)
 • 62564 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 62592 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 62620 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62621 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62636 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Kernveiligheid)
 • 62665 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Defensie)
 • 62680 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62704 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 62723 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Landbouw)
 • 62726 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62727 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 62730 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 62770 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Verkiezingen)
 • 62773 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 62774 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Dierengezondheid)
 • 62801 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ontwikkelingssamenwerking)
 • 62804 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 62807 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 62808 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 62810 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62833 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 62843 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 62847 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Auteursrechten)
 • 62848 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62849 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62856 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wapenhandel)
 • 62859 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 62866 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Consumentenbescherming)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 61859 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61939 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 62070 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 62254 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 62729 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Burgerlijk recht)
 • 62852 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 62956 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)


PW Parlement Wallon


 • 62925 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret spécial de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 62926 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret spécial de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)


RW Région wallonne


 • 61173 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61599 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 62136 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 62696 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 62744 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 62745 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 62746 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 62747 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 62748 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 62749 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 62753 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62760 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 61553 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61910 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 62054 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 62191 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - restcategorie welzijn)
 • 62331 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 62352 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 62381 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 62476 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 62513 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62528 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 62581 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 62583 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 62585 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62637 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 62652 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62694 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62699 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 62707 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 62778 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 62785 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62786 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62812 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62820 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 62823 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 62826 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 62831 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)


VP Vlaams Parlement


 • 62967 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms