Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/05/2024 tot 31/05/2024BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 74273 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 74538 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74777 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 75057 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 75839 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 75840 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 75844 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 75909 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 75912 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 75913 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 75925 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 76031 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 76237 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)


CF Communauté française


 • 74567 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 75767 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75768 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75834 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 75850 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75919 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Jeugdbeleid)
 • 75974 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 74831 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75106 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75481 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté conjoint du Collège de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 74054 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Economie - toerisme) [Deutsch]
 • 75470 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Justitiehuizen) [Deutsch]
 • 75498 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Ruimtelijke ordening) [Deutsch]
 • 75998 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Taal) [Deutsch]
 • 76014 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 70144 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71916 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 73928 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 74226 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74663 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 74900 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74948 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Noordzee)
 • 74975 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Leefmilieu)
 • 75004 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Post)
 • 75005 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vennootschapswetgeving)
 • 75061 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 75125 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 75186 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75308 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75309 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75340 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 75394 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 75407 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 75408 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 75424 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Pensioenen - openbare sector)
 • 75439 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 75489 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 75501 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 75577 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Eervolle onderscheidingen)
 • 75639 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75651 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Ontwikkelingssamenwerking)
 • 75653 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ontwikkelingssamenwerking)
 • 75668 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 75670 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75682 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75687 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verzekeringen)
 • 75694 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 75698 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gevangeniswezen)
 • 75706 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 75708 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 75727 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 75731 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie) [Deutsch]
 • 75734 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 75750 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafrecht - sociaal strafrecht)
 • 75792 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75800 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 75802 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 75814 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Ambtenarenzaken)
 • 75819 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 75828 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 75829 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 75835 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Buitenlandse zaken)
 • 75872 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 75885 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Notariaat)
 • 75900 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 75905 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75923 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75929 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 75972 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 75973 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 75976 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Buitenlandse zaken)
 • 75978 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 75983 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 75985 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 75986 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75987 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75992 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76011 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76016 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 76017 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 76020 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 76032 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76035 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Auteursrechten)
 • 76043 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 76056 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 76062 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 76070 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76072 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76076 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 76081 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 76083 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76092 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76095 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76115 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76118 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76121 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76131 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76132 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 76138 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76139 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76140 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76141 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Noordzee)
 • 76142 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76151 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76177 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76215 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 76216 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 76217 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Personen met een handicap)
 • 76218 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 76235 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 76238 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 76250 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76254 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76297 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76311 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76312 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76314 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 76381 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 76461 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 70551 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74504 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74767 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75443 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75476 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van gezamenlijk besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75512 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75703 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
PCF Parlement de la Communauté française


 • 76300 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


RW Région wallonne


 • 74062 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 74732 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74852 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 74904 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ruimtelijke ordening)
 • 74956 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 75020 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75021 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 75206 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 75521 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Dierenwelzijn)
 • 75523 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 75555 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 75659 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - B. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (art. 6bis BWHI))


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 75260 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke ordening)
 • 75421 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75496 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75502 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75503 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75508 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 75511 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75513 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 75615 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Juridische eerstelijnsbijstand)
 • 75799 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75858 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 75865 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 75875 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 75880 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75999 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 76041 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76052 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76106 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76234 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76278 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 76361 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


VP Vlaams Parlement


 • 75549 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 • 75789 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Hergebruik van overheidsinformatie)
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}