Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/05/2022 tot 31/05/2022BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 69821 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 69994 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Openbaarheid van bestuur)
 • 69995 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 69996 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 69998 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 70001 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 70002 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Schone kunsten)
 • 70189 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Openbare werken en vervoer)
 • 70315 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 70835 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 70903 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 70918 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 70979 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 71046 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71059 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 71189 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)


CF Communauté française


 • 70695 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70757 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 70788 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 70984 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71014 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 71121 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 71192 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 70518 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 70940 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]
 • 71148 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 66705 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66736 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 69133 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wetenschapsbeleid)
 • 70245 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 70271 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70339 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 70519 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 70574 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 70612 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - openbare sector)
 • 70650 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70791 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 70820 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70824 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70832 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Consumentenbescherming)
 • 70880 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 70886 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70889 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Pensioenen - openbare sector)
 • 70905 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 70914 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70924 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Wetenschapsbeleid)
 • 70930 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70933 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70941 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70977 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71015 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 71041 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 71042 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71043 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71047 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Financieel recht)
 • 71060 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71066 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71073 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71082 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 71088 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71089 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71095 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 71098 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 71101 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 71102 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71104 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 71115 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71116 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71136 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71161 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71186 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71202 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71213 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71229 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 71251 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 71267 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71271 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71279 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71280 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71293 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71369 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71415 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71441 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71476 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
RW Région wallonne


 • 70686 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70790 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 71077 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 71177 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71221 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 71225 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 71388 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ruimtelijke ordening)
 • 71392 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 69700 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 70437 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 • 70531 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 70554 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Schone kunsten)
 • 70641 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 70731 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 70737 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 70741 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70749 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70770 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezinsbijslagen)
 • 70771 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 70850 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Economie - toerisme)
 • 70878 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Justitiehuizen)
 • 70881 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70900 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 • 70901 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 70904 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 70909 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 70922 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 70950 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke ordening)
 • 70959 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 70960 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 70961 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 70988 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 70989 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 70994 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 70995 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 70997 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71049 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71050 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71051 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71052 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71067 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71117 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 71140 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71144 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Economie - toerisme)
 • 71180 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 71212 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 71219 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 71237 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71238 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71254 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71284 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71440 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Programmadecreten en -ordonnanties)
 • 71504 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)


VP Vlaams Parlement


 • 71287 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 
© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}