Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/06/2024 tot 30/06/2024BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 66312 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 66313 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 66316 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 66452 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 66760 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Energiebeleid)
 • 67021 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Dierenwelzijn)
 • 67194 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67508 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67558 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67593 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 67746 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67747 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67749 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67810 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 67873 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67882 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67883 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68205 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 68217 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68354 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68407 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 68408 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 68540 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 68606 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68614 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 68633 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 68634 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 68834 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 68842 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68845 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 68971 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 69465 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 69466 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 69467 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 69687 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 69689 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 69691 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 69908 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 69948 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 69999 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70413 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ruimtelijke ordening)
 • 70494 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70767 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 70953 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 71298 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71327 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 72014 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72029 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 72052 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 72221 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 72526 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72587 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 72689 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 72841 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 73274 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 73486 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ruimtelijke ordening)
 • 73844 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ruimtelijke ordening)
 • 74246 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van gezamenlijk besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbaarheid van bestuur)
 • 74292 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 74614 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74694 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74909 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Dierenwelzijn)
 • 74931 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 74978 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 75075 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 75080 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 75133 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 75158 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 75212 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75358 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 75437 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 75459 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75559 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 75560 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 75561 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75591 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 75611 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 75641 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 75729 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75732 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 75743 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 75760 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ruimtelijke ordening)
 • 75809 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ruimtelijke ordening)
 • 75833 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75838 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 75842 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75863 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75866 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75869 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 75878 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 75908 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 75910 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 75961 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75963 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75964 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75965 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 76039 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 76108 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 76109 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 76110 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 76187 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Energiebeleid)
 • 76191 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Energiebeleid)
 • 76194 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76298 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76305 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 76306 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76335 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 76336 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 76337 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 76338 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76367 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 76397 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 76398 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 76401 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 76458 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76459 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76625 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76658 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ondergeschikte besturen)


CF Communauté française


 • 66379 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 66457 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 67759 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67855 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 68709 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 69282 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 69404 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 69536 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 69647 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 70545 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 70569 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 70585 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70683 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 70756 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Schone kunsten)
 • 70776 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71032 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71185 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Justitiehuizen)
 • 71614 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 72796 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 73064 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73181 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 73294 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73729 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 74822 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 74967 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 74968 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 75210 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75344 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 75377 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75378 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75388 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - restcategorie welzijn)
 • 75406 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75474 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75532 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75546 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75554 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75587 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75594 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75597 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75664 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Justitiehuizen)
 • 75667 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75676 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75692 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75709 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75740 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 75807 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 75843 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75949 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75953 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 75962 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76021 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 76077 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 76078 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76082 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76093 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76099 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76159 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76161 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76346 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 76518 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76662 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76682 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 66382 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66442 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 66609 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 67026 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 67682 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 68554 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 68692 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 68704 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 69202 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Jeugdbeleid)
 • 69457 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Controle verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen (art. 31, § 5 BWHI))
 • 70030 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 70209 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 70505 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 70586 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71053 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71214 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Mediadiensten)
 • 71534 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73444 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73687 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Mediadiensten)
 • 73688 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 73902 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 73989 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 73990 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 74180 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret conjoint de la Commission communautaire française - Openbaarheid van bestuur)
 • 74606 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté conjoint du Collège de la Commission communautaire française - Openbaarheid van bestuur)
 • 74607 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté conjoint du Collège de la Commission communautaire française - Openbaarheid van bestuur)
 • 75201 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 75207 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 75412 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 76003 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 76074 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Vorming e.a.)
 • 76178 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76228 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76323 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76345 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76347 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76351 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Vorming e.a.)
 • 76364 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76365 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76377 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76500 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76574 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 66547 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Financiën en begroting - fiscaliteit) [Deutsch]
 • 68767 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e) [Deutsch]
 • 70440 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Sport e.a.) [Deutsch]
 • 70583 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 71025 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 71442 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Vorming e.a.) [Deutsch]
 • 71689 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]
 • 71690 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]
 • 71691 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Ondergeschikte besturen) [Deutsch]
 • 71693 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Ondergeschikte besturen) [Deutsch]
 • 73519 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Mindervaliden) [Deutsch]
 • 73564 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Energiebeleid) [Deutsch]
 • 74519 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Energiebeleid) [Deutsch]
 • 74520 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Duitstalige Gemeenschap - Energiebeleid) [Deutsch]
 • 74525 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Vorming e.a.)
 • 74543 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Bejaarden) [Deutsch]
 • 74642 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]
 • 74761 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid) [Deutsch]
 • 74772 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Vorming e.a.) [Deutsch]
 • 74805 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]
 • 74813 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]
 • 74840 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 75395 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Mindervaliden) [Deutsch]
 • 75396 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Mediadiensten) [Deutsch]
 • 75436 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]
 • 75479 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Vorming e.a.) [Deutsch]
 • 75537 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]
 • 75695 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 75735 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Justitiehuizen) [Deutsch]
 • 75755 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Financiën en begroting - fiscaliteit) [Deutsch]
 • 75756 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid) [Deutsch]
 • 75934 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 75946 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]
 • 75959 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e) [Deutsch]
 • 76176 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]
 • 76242 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Sport e.a.) [Deutsch]
 • 76252 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 76256 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Bejaarden) [Deutsch]
 • 76362 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Permanente opvoeding en culturele animatie) [Deutsch]
 • 76489 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 66319 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 66347 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66354 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 66356 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66364 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 66389 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 66432 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66448 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66450 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66502 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 66514 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66545 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66579 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66580 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66581 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66616 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66636 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66679 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 66753 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66825 Advies & Ontwerp
 • (VARIA - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66828 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66846 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66847 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66856 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wegverkeer)
 • 66915 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66917 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66953 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66983 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - specifiek statuut personeel FOD Financiën)
 • 67019 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67050 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67149 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 67246 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67288 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafrecht - sociaal strafrecht)
 • 67494 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 67495 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 67535 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67594 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Personen met een handicap)
 • 67625 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67637 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Rechten van de mens)
 • 67702 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - specifiek statuut personeel FOD Financiën)
 • 67817 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsopdrachten)
 • 67887 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 67893 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 67976 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Personen met een handicap)
 • 67977 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 67978 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Kernveiligheid)
 • 67997 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Leefmilieu)
 • 68061 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 68064 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68071 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel I: algemene beginselen))
 • 68072 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 68193 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - KMO en middenstand)
 • 68268 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Noordzee)
 • 68295 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafprocesrecht)
 • 68311 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van wet - Pensioenen - private sector)
 • 68316 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Werk)
 • 68417 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 68418 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 68467 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 68484 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 68538 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 68582 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - OCMW)
 • 68593 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 68615 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - OCMW)
 • 68630 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 68711 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 68712 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 68713 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 68714 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 68715 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 68716 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 68724 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 68748 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 68751 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 68796 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 68829 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 68849 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 68855 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Verkiezingen)
 • 68931 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verzekeringen)
 • 69014 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 69018 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 69028 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vennootschapswetgeving)
 • 69041 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 69079 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 69143 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 69243 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vervoer)
 • 69244 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vervoer)
 • 69311 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
 • 69347 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 69377 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 69479 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 69524 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 69566 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
 • 69658 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 69660 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 69662 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 69663 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 69664 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 69665 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 69668 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 69676 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 69763 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 69819 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 69844 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ontwikkelingssamenwerking)
 • 70012 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 70029 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - OCMW)
 • 70036 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70044 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 70083 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 70108 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70190 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 70210 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
 • 70304 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70332 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 70479 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 70532 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70533 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70536 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 70581 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70598 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - openbare sector)
 • 70600 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - openbare sector)
 • 70628 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Kansspelen)
 • 70713 Advies & Ontwerp
 • (VARIA - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70877 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70937 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70962 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70965 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70982 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71023 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71125 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71184 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 71194 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 71260 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Dierengezondheid)
 • 71268 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71361 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Kernveiligheid)
 • 71464 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vreemdelingen)
 • 71644 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Raad van State)
 • 71648 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 71708 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71760 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 71995 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 72071 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 72073 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 72074 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 72103 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 72104 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 72106 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 72134 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Post)
 • 72188 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Kansspelen)
 • 72217 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72266 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 72267 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 72268 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 72285 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72373 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72416 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafprocesrecht)
 • 72491 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - specifiek statuut personeel FOD Financiën)
 • 72498 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Strafprocesrecht)
 • 72542 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72562 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72705 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72764 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Maatschappelijke integratie)
 • 72878 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72956 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 72972 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 73023 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73212 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Leefmilieu)
 • 73213 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 73278 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73380 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73386 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 73389 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73390 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73443 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 73459 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73474 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73514 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73515 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73516 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73599 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 73754 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 73785 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73848 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 73853 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vervoer)
 • 73855 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 73950 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 74016 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 74036 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 74088 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74096 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74126 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Openbaarheid van bestuur)
 • 74204 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 74255 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafprocesrecht)
 • 74275 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74277 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 74284 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 74326 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 74366 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 74386 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 74432 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 74436 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Overheidsbedrijven (economische))
 • 74552 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 74557 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74610 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 74629 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 74659 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 74691 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 74702 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74715 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 74728 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74729 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74749 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 74764 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 74804 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Gebruik der talen in gerechtszaken)
 • 74817 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 74854 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Hergebruik van overheidsinformatie) [Deutsch]
 • 74886 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 74911 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 74929 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 74963 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafrecht - sociaal strafrecht)
 • 74964 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 74982 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 74983 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 74998 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 75043 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 75090 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75095 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75096 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75097 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 75107 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 75200 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 75214 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wegverkeer)
 • 75233 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Post)
 • 75241 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Kansspelen)
 • 75246 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 75256 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wegverkeer)
 • 75293 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Noordzee)
 • 75299 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 75318 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 75319 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 75339 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 75354 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 75356 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 75387 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 75402 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75409 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafprocesrecht)
 • 75425 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 75429 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 75444 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75461 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - openbare sector)
 • 75491 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 75494 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 75575 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 75578 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Eervolle onderscheidingen)
 • 75583 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 75601 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 75605 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 75619 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 75620 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 75622 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 75624 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 75642 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 75649 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Defensie)
 • 75652 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vervoer)
 • 75655 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Kernveiligheid)
 • 75656 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 75669 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75674 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 75675 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75678 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 75679 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 75680 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 75702 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 75705 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Ontwikkelingssamenwerking)
 • 75707 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 75733 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafprocesrecht)
 • 75744 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wetenschapsbeleid)
 • 75747 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75748 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75749 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75754 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 75774 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 75793 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 75794 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 75797 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 75804 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 75805 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Overheidsopdrachten)
 • 75813 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - KMO en middenstand)
 • 75815 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 75856 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 75859 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 75860 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75861 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75862 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75868 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75877 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75879 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75884 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 75886 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 75888 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 75896 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
 • 75897 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
 • 75898 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 75906 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 75921 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75932 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 75935 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 75936 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 75937 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 75942 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 75943 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 75944 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 75945 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 75947 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 75950 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75956 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 75966 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75968 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75971 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 75975 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 75979 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75980 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 75981 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 75984 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 75990 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 75994 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - openbare sector)
 • 75995 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - openbare sector)
 • 75996 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsbedrijven (economische))
 • 75997 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - openbare sector)
 • 76000 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76001 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76002 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76008 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - openbare sector)
 • 76009 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - openbare sector)
 • 76010 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 76013 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 76018 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 76019 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 76023 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatshervorming)
 • 76024 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 76026 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 76034 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 76036 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Leefmilieu)
 • 76037 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 76038 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76042 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 76044 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76049 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76050 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Politie)
 • 76055 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 76058 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 76061 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 76068 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76069 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 76071 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76073 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76080 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76085 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 76086 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 76094 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 76096 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76097 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76098 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76100 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Consumentenbescherming)
 • 76101 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76102 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76103 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76104 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 76105 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vennootschapswetgeving)
 • 76107 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 76111 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 76112 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 76113 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 76114 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 76116 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gevangeniswezen)
 • 76117 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 76119 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76122 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 76145 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 76148 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 76152 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76153 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76154 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 76155 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76157 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76160 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Rechten van de mens)
 • 76162 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76164 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Personen met een handicap)
 • 76165 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 76167 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76169 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 76172 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 76174 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76175 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76180 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gevangeniswezen)
 • 76181 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Gevangeniswezen)
 • 76183 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 76184 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vreemdelingen)
 • 76185 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 76189 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 76190 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 76192 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (delen III tot VII) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 76193 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 76195 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76196 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76198 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 76199 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 76223 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 76225 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 76232 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
 • 76236 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
 • 76239 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76240 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76244 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76251 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 76253 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76257 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76258 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76259 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76271 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76274 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 76291 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 76292 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 76294 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vennootschapswetgeving)
 • 76296 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76303 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 76304 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 76307 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 76308 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 76313 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76319 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 76324 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 76329 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76330 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 76341 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76342 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76344 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 76348 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 76356 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76358 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76359 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76366 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 76374 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 76376 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wapenhandel)
 • 76378 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76379 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76380 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76383 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76385 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76386 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76387 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76388 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76389 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76390 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76391 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76392 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76393 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76394 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76395 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76399 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 76400 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76402 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 76403 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76404 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76405 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76408 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 76410 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 76416 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 76419 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76420 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76421 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76425 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 76427 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76428 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 76429 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 76430 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76432 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 76433 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Dierengezondheid)
 • 76434 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76435 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76436 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76437 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76438 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76439 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76441 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76442 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Eervolle onderscheidingen)
 • 76444 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76446 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76448 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76449 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76452 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 76453 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76454 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 76456 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76457 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 76460 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76462 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76463 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76464 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76469 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76470 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76471 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 76472 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 76473 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
 • 76474 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 76475 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76478 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76483 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76485 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76486 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76487 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76488 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76492 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76493 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 76494 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76497 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 76498 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76499 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 76502 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76503 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76504 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76505 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 76506 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76507 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 76508 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gevangeniswezen)
 • 76513 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 76514 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 76515 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 76522 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76525 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76527 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 76528 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76530 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76531 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 76535 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76536 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 76539 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Rechten van het kind)
 • 76541 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76542 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 76552 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 76554 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 76555 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 76559 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76560 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 76561 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Leefmilieu)
 • 76562 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 76566 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 76568 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 76569 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 76571 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ontwikkelingssamenwerking)
 • 76572 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Post)
 • 76575 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 76576 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76582 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wegverkeer)
 • 76588 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76591 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76592 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76593 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 76595 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 76597 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76600 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76601 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76602 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 76603 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76604 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76605 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76611 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 76614 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76615 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 76616 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 76618 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76622 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 76623 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76624 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verzekeringen)
 • 76635 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gevangeniswezen)
 • 76637 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 76664 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 76672 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 76676 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76677 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76678 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 76681 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 66305 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67438 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 67818 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 68210 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 70370 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van gezamenlijke ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Jeugdbeleid)
 • 70446 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van gezamenlijke ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Jeugdbeleid)
 • 70599 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70621 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70692 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 71040 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71786 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - restcategorie welzijn)
 • 71984 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 72369 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 73645 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 74032 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74165 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van gezamenlijk besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Openbaarheid van bestuur)
 • 74586 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74587 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74588 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75314 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 75612 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 75836 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75837 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 76087 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 76166 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 76197 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 76241 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 76280 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76293 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76295 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 76301 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76407 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76424 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 76440 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 76501 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van gezamenlijk besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Openbaarheid van bestuur)
 • 76685 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Mindervaliden)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
PHR Brusselse Hoofdstedelijke Parlement


 • 73869 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Dierenwelzijn)


PW Parlement Wallon


 • 75892 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76123 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ruimtelijke ordening)
 • 76299 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)


RW Région wallonne


 • 66333 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Dierenwelzijn)
 • 66490 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Dierenwelzijn)
 • 66533 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 66554 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 66747 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 66798 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 67162 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67280 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67491 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - toerisme)
 • 67605 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 67770 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67771 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67803 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 67819 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 67834 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 67917 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 68093 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68334 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ruimtelijke ordening)
 • 68366 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 68744 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 69123 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 69238 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 69459 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 69515 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 69581 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 69584 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 69720 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 69811 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 70085 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 70230 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 70410 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70584 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70640 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70645 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70724 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 71024 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71075 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71152 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 71531 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71544 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 71646 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 71822 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 71851 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72010 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72383 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 72432 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 72445 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 72487 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72781 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 72905 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73042 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 73231 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)
 • 73234 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)
 • 73293 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73850 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 73851 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 73943 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 73991 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 74482 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74505 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 74531 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74609 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74631 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 74661 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 74676 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 74710 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74711 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74712 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74714 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ondergeschikte besturen)
 • 74815 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 74832 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 74839 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 74889 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74894 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 74903 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74917 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74958 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 75017 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 75112 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 75124 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 75126 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75266 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 75302 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75305 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75346 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75399 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 75440 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 75452 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 75453 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 75454 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75455 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 75456 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75457 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ondergeschikte besturen)
 • 75526 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 75528 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 75529 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Programmadecreten en -ordonnanties)
 • 75530 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Programmadecreten en -ordonnanties)
 • 75574 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75593 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75598 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75599 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75600 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75657 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 75658 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 75660 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 75662 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 75663 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 75699 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 75704 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 75712 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 75715 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 75716 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75717 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 75718 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75719 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75720 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75746 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)
 • 75759 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 75762 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 75769 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 75770 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 75772 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 75776 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 75816 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 75895 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 75902 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 75903 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 75952 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 75958 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 75991 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 76027 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76028 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76029 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Dierenwelzijn)
 • 76060 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ruimtelijke ordening)
 • 76088 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 76089 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 76090 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 76120 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 76124 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76125 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Vorming e.a.)
 • 76127 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76128 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 76129 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76130 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76144 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76158 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76168 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Ruimtelijke ordening)
 • 76170 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ondergeschikte besturen)
 • 76171 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 76173 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76179 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76182 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76200 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 76201 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 76202 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76203 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 76204 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 76205 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 76206 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 76207 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 76208 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 76209 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 76210 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 76211 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 76212 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 76213 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 76214 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 76260 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 76261 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76262 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76263 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Rechten van de mens)
 • 76264 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Rechten van de mens)
 • 76265 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ondergeschikte besturen)
 • 76266 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76267 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76268 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 76269 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 76270 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76273 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 76275 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Vorming e.a.)
 • 76276 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76277 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76279 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76281 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 76282 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 76284 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76285 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 76286 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 76287 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 76288 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 76289 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 76290 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76325 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 76326 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 76332 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 76368 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 76369 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 76370 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76371 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76372 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 76373 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Vorming e.a.)
 • 76375 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - toerisme)
 • 76382 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Ruimtelijke ordening)
 • 76411 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 76417 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 76445 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - B. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (art. 6bis BWHI))
 • 76482 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76512 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 76516 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76517 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 76519 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 76520 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76521 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76523 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 76524 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 76557 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 76565 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 76606 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Vorming e.a.)
 • 76631 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76651 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76653 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76654 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76656 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 76679 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76680 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 66291 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 66339 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 66400 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 66402 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66478 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 66561 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Juridische eerstelijnsbijstand)
 • 66768 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66869 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 66935 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 66978 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - toerisme)
 • 67016 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67100 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Schone kunsten)
 • 67121 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 67138 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 67229 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Schone kunsten)
 • 67839 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 67869 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67872 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67933 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67982 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 68060 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 68277 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68278 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68336 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68365 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 68558 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - toerisme)
 • 68568 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 68650 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 68791 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Vorming e.a.)
 • 69540 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 69675 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 69814 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 69875 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - toerisme)
 • 70140 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Sport e.a.)
 • 70353 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 70375 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 70443 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 70563 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70587 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70625 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 71027 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71108 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 71329 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71339 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 71565 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 71845 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71924 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezinsbijslagen)
 • 72119 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 72168 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 72202 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72211 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 72299 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72401 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 72486 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Juridische eerstelijnsbijstand)
 • 72532 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Schone kunsten)
 • 72625 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 72740 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72743 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 72765 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 72768 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 72826 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 72920 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73151 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 73164 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 73553 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Justitiehuizen)
 • 73555 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 73596 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 73634 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 73654 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73715 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73722 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73726 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73728 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73810 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 73915 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 73917 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 74113 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74138 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74141 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 74150 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 74191 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 74416 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 74419 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 74431 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 74447 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74547 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 74648 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 74700 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 74788 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 74790 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 74907 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 74927 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Dierenwelzijn)
 • 74986 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75101 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75129 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Mediadiensten)
 • 75134 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 75176 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 75197 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 75229 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 75254 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 75257 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke ordening)
 • 75268 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75418 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke ordening)
 • 75422 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75426 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75492 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 75495 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75499 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75505 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75516 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75517 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75519 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75527 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75629 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75683 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75684 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Mediadiensten)
 • 75685 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75721 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 75730 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 75757 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Mediadiensten)
 • 75764 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Justitiehuizen)
 • 75765 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75766 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75771 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75773 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75786 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75787 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 75790 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75821 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Mediadiensten)
 • 75832 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 75849 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Schone kunsten)
 • 75851 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 75853 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 75855 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 75864 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 75870 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 75873 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 75881 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 75893 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 75894 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 75915 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 75920 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 75927 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 75930 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 75969 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 75970 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 75989 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 75993 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Rechten van de mens)
 • 76004 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76012 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - D. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (art. 6bis BWHI))
 • 76015 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76040 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76045 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 76046 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 76047 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 76051 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 76053 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76054 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 76057 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76059 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Rechten van de mens)
 • 76063 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]
 • 76075 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76126 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76143 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76146 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 76147 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76149 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 76150 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Rechten van de mens)
 • 76163 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 76186 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Sociale hulpverlening gedetineerden)
 • 76188 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 76219 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 76221 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 76222 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 76226 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 76227 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 76229 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76230 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 76231 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76233 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76243 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76245 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76246 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 76255 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 76302 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 76309 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 76310 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76315 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76316 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76317 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76318 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 76320 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - D. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (art. 6bis BWHI))
 • 76321 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76322 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 76327 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76328 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76331 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76333 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76334 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76339 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 76340 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 76343 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 76350 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76352 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 76353 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76354 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76355 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76363 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Sport e.a.)
 • 76406 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 76409 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 76412 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 76413 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 76414 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 76415 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 76418 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76422 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 76423 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Sport e.a.)
 • 76431 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 76443 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 76447 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76450 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 76451 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 76455 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 76476 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76477 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 76479 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76480 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76491 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76509 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 76510 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 76511 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76537 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Rechtscolleges - algemene organisatie)
 • 76538 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Rechtscolleges - algemene organisatie)
 • 76547 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76548 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76549 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 76550 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezinsbijslagen)
 • 76556 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 76581 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76583 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 76585 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 76586 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Rechtscolleges - algemene organisatie)
 • 76587 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 76589 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 76590 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 76594 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 76599 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76608 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76609 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76610 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76612 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76613 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 76619 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Rechtscolleges - algemene organisatie)
 • 76627 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 76634 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 76636 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76643 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 76644 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 76645 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 76657 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 76659 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 76663 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 76684 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)


VP Vlaams Parlement


 • 72660 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 75824 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 • 76481 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 76484 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een ontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}