Rvs-Cde  Raad van State
 

Arrest

Na beraad beslist de Raad van State in een gemotiveerd arrest definitief over het geschil. Deze arresten worden ter kennis gebracht van de partijen en het administratief rechtscollege. Ze kunnen ook door iedereen worden geraadpleegd op deze website. Verzoekende partijen kunnen tot aan de sluiting van de debatten vragen dat hun naam zou worden weggelaten bij die publicatie.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}