Rvs-Cde  Raad van State
 

Verzoek tot voortzetting van de procedure

Als de vordering tot schorsing wordt verworpen, kan de verzoekende partij binnen een termijn van dertig dagen vragen dat de procedure van het beroep tot nietigverklaring wordt voortgezet. Indien de vordering tot schorsing was ingediend in het verzoekschrift tot nietigverklaring, zal er opnieuw een recht van 200 euro per verzoekende partij moeten worden betaald. Als niet tijdig wordt gevraagd de procedure voort te zetten, zal worden aangenomen dat de verzoekende partij geen belang meer heeft bij de zaak, en zal haar beroep worden verworpen.

Als de bestreden beslissing wordt geschorst, kan de verwerende partij binnen een termijn van dertig dagen vragen om de procedure voort te zetten. Als dit niet gebeurt, kan de Raad van State de beslissing zonder verdere debatten nietig verklaren.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}